מר שחור ומר לבן נלחמו על הצבע

מר נוצרי ומר מוסלמי נלחמו על הדת

מר מר ומר מתוק נלחמו על הטעם

מר אריה ומר ארנב שנלחם על חייו

והעולם אחד הוא, לכולם הזכות להתקיים בו

והעולם נחמד הוא, כולם רוצם לחיות בו

 

מר קפוטע ומר כיפה סרוגה נלחמו על דרכם

מר דת ומר חילוניות נתווכחו על דרך החיים

מר עשיר ומר עני נתווכחו על האחריות למצב

מר כתום ומר כחול נתווכחו על עתיד ארצם

והארץ אחת היא, לכולם הזכות להתקיים בה

והארץ נחמדת היא, כולם רוצים לחיות בה

 

אך מר ממר, המר המר ביותר,

הוא מר הפירוד והוויכוח שאותנו תוקף

 

 

נכתב לאחר וויכוחים ממושכים בנושא ההתנתקות עם מכר חילוני שכמעט פגעו ביחסינו