ועכשיו את רואה את תעצומות הנפש הנדרשות
ממני להחזיק הראש מעל המים
ולוקח אויר
ועוד אחת
ומשתמש בכ למה שלימדתי ולמדתי
שאין קודם למהות.

את חופשיה
כך גם אני
לעשות ולתת ולזרוק ולנטוש ו-
עם כל הזרמים שליטפו ושטפו
המלחמה בדבר הצודק השתלמה.

הכרה.