אם כל פגישה נדמית יפהפיה כפרח פורח בינות עשבים שוטים,

הערב יופיך כה עז ובוהק עד כי רק דבר אחד אוכל עשֹה,

הניחך בשמים בינות כוכבים מאירי לבבות,

ולקוות שתרצי ליפול אל מול עיניי

לבנה כפנינה,

בהשאירך אחרייך שובל שמלתך המאיר,

על מנת לבקש ממך

משאלת ליבי שאיפת חיי:

התינשאי לי התחלקי ימיי?