למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא לחץ כאן

על הדבורה ועל העוקץ

נאמר בפרשתנו: "ויצא האמורי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה" (א, מד). מה הפירוש  לביטוי "כאשר תעשינה הדבורים" ?

 א. רש"י מסביר: " כאשר תעשינה הדבורים  - מה הדבורה הזאת כשהיא מכה את האדם מיד מתה אף הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים".כלומר, האמורי לאחר שהיכו את ישראל  מיד מתו, כמו הדבורה לאחר שהיא עוקצת את האדם  מיד מתה. מדוע הדבורה כשהיא עוקצת את האדם - מיד מתה?

נשקה של הדבורה הוא העוקץ. בעזרת העוקץ מגינות הדבורים על הכוורת ומניסות חרקים ובע"ח גדולים יותר שנפשם חשקה בדבש המתוק. העוקץ קבוע בחלק האחורי של בטן הדבורה - ארכו כשליש מאורך גופה של הדבורה. עוקצה של הדבורה ישר ובקצהו דוקרנים משוננים. דוקרנים אלה מונעים את שליפת העוקץ לאחר שנתקע בגוף רך. לאחר שדבורה עוקצת אדם היא מתה, משום שאיננה יכולה להשתחרר מקורבנה בלי שתקרע חלק מבטנה. לעומת זאת, כאשר הדבורה עוקצת חרק, שגופו מכוסה כיטין קשה (החומר הנפרש מתאי העור של בע"ח שונים ומשמש קרום קרני להגנה), היא יכולה לשלוף את העוקץ מבלי להיפגע.

לזכרי הדבורים אין עוקץ. למלכת הדבורים יש עוקץ בעל דוקרנים חלקים, שיכולים להישלף החוצה מגוף הנעקץ.

 

ב. האבן עזרא מסביר: " כאשר תעשינה הדבורים – כי מי שיגע את ביתם מיד ירדפו אחריו וינשכוהו".

הדבורים עוקצות רק לעיתים נדירות אם לא התקפו הן עצמן או הכוורת שלהן.

 

ג. בפירוש "דעת זקנים מבעלי התוספות" מסביר: "כאשר תעשינה הדבורים – שעוקצין מכאן ומכאן ואין ממיתין, כך ויכום ויכתום, שרדפו אחריהם בהכה ופצוע, אבל לא הרגום כדי שלא יגדילו פיהם ונמצא שם שמים מתחלל". כלומר, האמורי היכה ופצע את בני ישראל אך לא הרגם, כמו הדבורה שעקיצתה ע"פ רוב פוצעת את האדם ולא ממיתה.

כשהדבורה עוקצת היא מחדירה לגוף כמה טיפות של ארס. מידת השפעתם של מרכיבי הארס על הגוף תלויה, למעשה, בכמות הארס המוחדרת אליו. כמות הארס המוחדרת לגוף בעקיצה אחת, ואפילו בעקיצות אחדות איננה גדולה. החוקר פבלובסקי אמד את כמות הארס המסכנת חיי אדם במשך זמן קצר כשקולה ל- 500 עקיצות דבורים. כוורנים, הנעקצים לעתים קרובות, מפתחים בדרך כלל אי-רגישות לעקיצות, אלא שאי-רגישות זו היא זמנית, ומשנפסק המגע עם הדבורים היא הולכת ונעלמת.

התגובה הרגילה לעקיצה היא, בדרך כלל, כאב, גרוי ותפיחה החולפים תוך שעות ספורות. רק במקרים נדירים, כאשר העקיצה היא במקומות מיוחדים, כגון בעפעף, עלולים להיגרם סיבוכים. עקיצה בגרון עלולה אפילו לגרום למוות מתוך חנק.

יתכנו מקרי מוות גם כתוצאה מתגובה אלרגית של הגוף לחלבוני הדבורה. במקרים כאלה די בעקיצה אחת, ולא חשוב מה מקומה, כדי לגרום לתוצאות קטלניות.