לחץ כאן למעבר למאמר המעודכן שלי בבלוג תורה ומדע

ביות הגמל

בפרשתנו אנו קוראים על כך שאליעזר עבד אברהם, עם עשרה גמלים, הלך לחרן על מנת למצוא אשה ליצחק. הגמל בספר בראשית מופיע גם בסיפור חזרתו של יעקב מארם (לב, טז) ובסיפור מכירת יוסף, שם נזכרת שיירת גמלים של ישמעאלים הבאה מן הגלעד (לז, כה).  א"כ, ביות הגמל – השימוש בגמל כבהמת משא מתורבתת - החל בתקופה זו, תקופת האבות, במאה ה-17 לפני הספירה. אבל הארכיאולוג המפורסם ויליאם אולברייט ובעקבותיו ארכיאולוגים נוספים טוענים, שביות הגמל חל לדעתם רק בימי השופטים, במאה ה-12 לפנה"ס, ולכן תיאור הגמל בספר בראשית כבהמת משא מתורבתת הוא אנכרוניסטי.

 

על טענה זו יש מספר תשובות:

1.     בולייט בספרו מביא קטע מתעודה מאללח´ שבצפון סוריה (שכבה VII), המתוארכת למאה ה-17 לפנה"ס, ובה כתוב ´מנת מזון אחת לגמל´. הדרך הראשית מארם נהריים לסוריה ולארץ כנען עברה בחלב (= ארם צובא), כמה עשרות ק"מ ממזרח לאללח´, והמאה השבע עשרה לפנה"ס תואמת את זמן האבות.

2.     עופר בר יוסף טוען שהשימוש בגמל היה קיים כבר באלף הרביעי לפנה"ס, עדויות לכך נמצאו באירן, ואכן בחפירתם של כהן ודיוור באתר בהר הנגב (באר רסיסים), נמצאו עצמות של גמל יחד עם עצמות של עזים, משלהי האלף השלישי לפנה"ס.

3.     בשנת 1912 בעיר אָסוּאָן (עיר בדרום מצרים על גדות הנילוס), נתגלה סלע עם ציור של אדם המושך בחבל גמל חד-דבשתי, ובנוסף, שבעה אותיות בכתב הִירוֹגְלִיפִי (של כתב החרטומים). ע"פ הכתב וסגנון הציור, הציור והכתב מתוארכים לשנת 2320-2150 לפנה"ס.  

4.     בולייט טוען, שהגמלים שנזכרו בספר בראשית אינם עדרים של גמל מבוּית, של נודדי המדבר - שכן זו תופעה מאוחרת יותר (ראה שופטים ו, ח) - אלא גמלים מתורבתים במספרים קטנים לצורכי השיירות, בעיקר להובלת משאות ודברים יקרי ערך. אכן, מספרי הגמלים בספר בראשית הם בעשרות בודדות, ואילו אלפי הגמלים של המדיינים בימי גדעון, הם חידוש של המאה ה-12 לפנה"ס - לא ביות הגמל, אלא שינוי דרכי הנודדים, שהעמיקו למדבר עם עדרי גמלים.

לסיכום: אין שום בסיס לטענה כי ביות הגמל, החל רק במאה ה-12 לפנה"ס. להיפך, יש יותר ויותר עדויות ארכיאולוגיות (ולעיל הבאתי רק חלק מהן), כי ביות הגמל החל בתקופת האבות ואף קודם לכן.

מקורות:

1.     "לחפור את התנ"ך - על מקרא וארכיאולוגיה", יצחק מייטליס

R. Bulliet, The Camel and the Wheel, Cambridge Mass. 1975, p. 56  .2

     3.  http://www.bga.nl/en/articles/camel.html

מאמרי באתר על הנושא הגמל בפרשת חיי שרה ראה בלינק המצורף

http://www.tzura.co.il/tshsd/yezira.asp?sug=תורה%20ומדע&codyezira=8635&code=960