הראי לי איך להתנשק.
ברחי עמי העירה,
שם נוכל להתחבק.
כשנתעלס והשמיכה הפרחונית
של הורייך תשוב לכסות,
נחייך לשקט,
מבשר הרעות.