מה רבו מעשיך אלוהים

אני כ"כ אוהב לטייל בטבע ולראות אותו אומר תודה רבה בקול רם , לפני בורא עולם...

את הצבי המקפץ ומדלג לו בין ההרים , לכבודו של אדון האדונים. והמים הזורמים בנחלים הרוקדים במשותף עם הדגים, לפניו של מלך המלכים. והעצים אשר בפריחתם מלבלבים כדי לומר תודה וברכה לפני שוכן מרומים...

וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזימרה, לפני אל מלך גדול ונורא...

גם הציפורים אשר עפות להן גבוה בשמים רוצות לשיר במקהלות , שיר מזמור והלל לאל. ואליהן מצטרפים הפרגים אשר על הארץ מתכנסים שם , ופורסים שטיח אדום לבורא עולם. וגם הסלע הגדול הזה אינו מתבזה ואומר תודה לפני מלך ממית ומחייה. ואליו מצטרפות גם המעינות אשר ניקבותיהם הן כמו פיות , אשר אומרות שירות ותשבחות לכבודו של יוצר המאורות.

וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזימרה , לפני אל מלך גדול ונורא...

ואל כולם מצטרף אני , האדם הפשוט אשר רוצה לפרוס את ידיי אל אלה המרחבים ולצעוק : "מה רבו מעשיך אלוהים..."