ישנה עם סרטן,

ורובצת אתו.

 

חולמת עם סרטן,

וצועדת עמו.

 

ורק הוא לא כאן.

שש במקום שבע.

שבע במקום שמונה.

 

26 מצל.

וכך גם ארבע.

 

זו לא אשמתו.

חמש.

שלושה חסרים.