שני ילדים רבים

על מתקן

כמו שאתה ואני

נאבקים

צועקים

רוצים

מתווכחים

מי נותן יותר

מי לוקח פחות

מי יעלה ראשון

מי ישב לבד

כשהמתקן מתחיל לנוע

אנחנו טועים

כמו ילדים

ונפרדים

כמו גדולים