לע'

לטייס שרציתי

אין מספיק אוויר

בכנפי האומץ

בשביל להתקרב

למסלולי.