לאבא

אבי,

שקפצה עליו זיקנה

להשתיקו חיים,

הוא כינור ראשון

בקונצרט היגון של אמי.

גם אני נסחפתי

אחר שירת המקהלה.

כל כך הרבה חזרות

ומנצח כה אכזר!