נחמן

הוא סנדלר.

משליך לערימות

סדוקים, מחוררים, קרועים ומקומטים.

מתאים את הסנדל

לדרכים בהן תצעד.

תוך לחישה של תפילה

מתקן עבורך

את המידה.