אם חיוכים

הם כמו פרחים,

הרי זה לעגו של מר גורל-

כי יש פרחים

שכל מה שהם

רוצים

זה למצוא

חן בעיני

הזבוב

הבא.