משורתי הלבנה

בה את חתומה

סגורה, שבירה,

מזהירה,

מרוחקת,

את חושבת,

רחל,

שרק תוגתך,

שלך בלבד

נשרפת.