עדיין לא, אבל כן. אוחזת, אבל לא. יפה, בשמלה שחורה נשימתה קצובה. אחת שתיים הנה היא באה.