מתנגן
טון נוגה
מתנגן
לקול פכפוך המים.

שמש אדומה
שוקעת
דומם
אי שם ממרחק
דוגית שטה
מותירה קויה.

מים
משתלבים
שמיים