נביא זעם

נביא אמת

נביא אדישות

ונביא שקר נפגשו,

והסכימו על מה להגיד לעם

בקול אחד פתחו:

"אתם אף פעם לא תבינו"