במכתב בבקבוק שנסחף אל החוף,

היא החליטה לשים לזה סוף.

היא כתבה את כל מה שהוא רצה לשמוע,

את כל מילותייה הצליח אז לגמוע.

כשקרא את המכתב,

הוא היה בה מאוהב.

אך היא כבר נעלמה בלילה,

עפה לה הרחק למעלה,

קיוותה למצוא את אהובה הישן,

שנעלם לה אחרי שקרא מכתב נושן,

ועד שנזכר לחכות לה בחוף,

היא החליטה לשים לחייה סוף...