הכדור בידיי

והפסח מאחוריי

וטעם המצה כבר מש

ומחמצי העונה כבר ישנם

כפכוף הסנדל עודו מהדהד בי

כאש רעד עובר ומחשמל את עפרוני

בתוקעי את עצמותיי בשמיכה

ולמולי ראש הכרוב מגחך

עברו רק תשעה