עוד מאמץ, עוד מאמץ קט אתה גומר

 .זה אבוד. רק מלחשוב על כך ראשי מסתמר

אבל .. אתה לא יכול לוותר פתאום

איני רוצה ... אך נגמר לי החלום

נגמר לך החלום? אילו הבלים

אין אלו הבלים ... מוחי כמו שדה אחרי קציר היבולים

הרי לך  עצה תזרע חדשים

לזרוע חדשים.. הו, זה ממש מרשים

מלא אני תודה פותר החששים

נו, פתרת את הקושייא?מוחך מלא?

כן-ועל כך אושר גדול אותי ממלא