אני רואה  אותה מעת בו ינקתי מאמי

ומרגיש כאילו ליבי נלקח מעמי

לא יודע מה להרגיש , לא יודע מה לחשוב

בקושי רב הצלחתי על זה לכתוב

אני רואה אותה וחיוכה הרחב מאיר לי פנים

לו רק ידעה ולו במעט מה אני מרגיש בפנים