תיבות זיכרון
תיקיות מהוהות זמן
חנייה לא מוגבלת.
דפי דפים, מכתבים
צהוב הצבע
שחור הוא
כתב
גולה ישן.

מאלף עד תו
מתעופף הדף.
מעבר למבוכים כוכים
חונה על צמרת ברוש
רענן בשנים.

סב סב עם הרוח
מכתבו של סבא,
סב אל מרום ההווה
מתהום נשייה
נושם ריח האביב.

מתעלעל
מארצות הקור
אל ארץ החום
נושם אווירה.

עתיד להיות
חומר קינון
בקינו של הדרור.