ראש חצי שמש חצי ירח

מופיע מעבר לפינה

אשה כלואה עושה דרכה

מבעד תמונת מסגרת

 

את בורחת מכבלי שעבודך

מכלבי השמירה שנבחו על דעתך השבויה

וחרצו לשון מול כל אשה עוברת

 

חצי שמש של דרור

וחצי ירח של אפילה

ראש תלאובות וראש ששונות

בשעה אחת של דמדומים

בין אשמורת לאש מוארת

שהראתה הכיוון כלפיד

אל

האופק החתום הנצור

בתמונות מסגרת

מתנפצת

פוצעת

ומנחמת.