היום אתה נוסע מכאן

רחוק כל כך

מלבי שהתקרב

והקריב חלק ממנו

אתה נוסע היום

מרחיק ממני

את הימים המובנים מאליהם

ואני שמתקרבת

תמיד בזמנים לא נכונים

מקריבה את הכאב

בשם העוצמה שביננו

עכשיו הכל ארוז וסגור

אין כבר דרך חזרה

ליבי אל ליבך

נקשרו חזק מדי

אתמול נגעת בי

שמרתי כל נשימה

כל נשיקה שנרטבה בדמעות

היום אתה נוסע

הרחק מכאן כל כך

משהו ממך נשאר איתי

כל השאר

שלך