מטרה


אנו שנינו כהים וקשים,

עמוק, עמוק בתוכנו,

בגין זה אוהב אותך יותר,

מאשר את השמיים.

הבל פיך מחיה את האנושות כולה ,

את הרעב שבי ומאוויי,

אולם את השמחה תעניקי לעצמך,

ביחד עם צלך.

בודדה בתוך זרם המסתובב סביבך,

כמוני תחת כוכבים אילמים מושך,

כי את לי דוגמה אני לך קיום,

כאשר אהיה בין המתים,

בקיומך הקר בי תפגשי:

את תחבקי אותי,

תחבקי:

אך לא תברכי!

-------

כל העת מתקרבים מאמצנו לפגישה,

כי כאחים אנו.

אותן המטרות בנו חולמות

ברם כאשר יגיע יומי, ייעלמו גבולות אחרונים

ואהיה אדמה!

אך את תמשיכי לתעתע באחרים.

כי זו מטרתך מתמיד…

להיות מטרה!

 


11.3.06