אש תמיד

בתוך תוכי בוערת אש,

אש שורפת ומכלה כל חלקה טובה.

ואני מבקש את נפשי לדעת

כיצד, כיצד, כיצד אוכל ליצור אש תמיד

שתוקד על המזבח ולא תכבה???

 

והנה אני מתפלל,

ואני תפילתי,

וכולי תפילתי,

ותכלה תפילתי,

ועדיין האש מכלה...