שירו!
שירו לאלוקי!
בריה
בריה חדשה באה
לעולם מאיים שכזה.
יהודיה. שתגדל ותהיה.
אוי אלוקי, תבנה בית שלא יפונה.
תהיה גאה.
בעמה.
ארצה.
תורתה.
בעוצמה שבעצמה.
אמש היינו מעטים מול רבים,
אבל היום אנו כבר אחת יותר.
אז שירו!