אביתר ל

מה יש לספר? את סיפור חיי? עדיף לשמר... בן 22

שירו!

יש הערות??

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה