נשמה מרחפת מעל בתים ופרחים

מחפשת מסתור מעולם הפחדים

רוצה תכלית והסבר לחיים

להבין את גווני הצבעים

להתחבר אל הטוב

ולשאוף למרום

לדבוק באמת בלי שום מחסום

לנשום נשימה וליצור ממנה נשמה