אריאל

בזכותך יקנאו בי

הדורות הבאים

שזכיתי לחיות

אתך במקביל

אתה – אחרון הנפילים –

באחרית הימים

בדור תחיית המתים

כשגם ההולכים

מככבים על המסכים.

אריאל שרון

הידעת ?

וכשפסעת בדרך

ההבנת ?

ומה ידע יהודה ?

ומה חשב בר כוכבא ?

עם הגיבורים אתה.

מי כמוך באלים

י ..ה ..ו ..ה.*

*מילים אלה חרטו המכבים על דגלם

מי כמוך באלים י  = מ כ ב י

הצבתי נקודות בין אותיות השם המפורש

כדי לא לפגוע ...

6.1.06 שמיני של חנוכה