בחוט ומחט נתפרים השמים

שם קרע סמוי

שם קרע גלוי

מלאכה מאומצת שלא

צולחת

אין באופק אורגים

מיומנים

שיטוו את השם

מחדש.

 

השמים כבר עומדים מעלינו

עירום ועריה

האדמה קורעת מלבושיה

נוטלת מהם דוגמא

יש כאן רעב לחייטים

מקצועיים

שיתפרו אדרת

חדשה.

 

ואני

תופר למלך בגדים חדשים

גם למלכה.