המשפט אינו משפט!

הצדק אינו צדק.

הכל מכור ומושחת;

כל דרדק אצבעו על ההידק.

 

אין דין ואין דיין!

הכל מתמוטט ומתפרע.

רק בסער ההמוני התיקווה.

רק אז בכיוון שונה בתכלית

העולם יתנועע;

לא בבתי-המשפט ההצלה.

 

עשירים וראשי השלטון,

זוכים לחיי לוקסוס.

להם הכל נסלח ומכופר.

כל רוצח נשים וילדים אצלם כמו מלך.

קדוש הוא הפר.

 

אך מי שמנוצל ועשוק נרדף החוצה והלאה;

אין פה צדק למי שהצלחת ריקה.

אך מנהלי בנקים ושאר הרמאים,

חינגא בביתם אינה נגמרת;

עולם הפשע – זה המדינה.

 

אך ההמונים עוד בזעמם יקומו;

יפילו קורבנות; דם-הצוררים

יישפך כנהרות-בבל.

מוות וחורבן לשודדי פרי

אותו לא הבשילו!

יבוא גמולך ליסטים מטעם שפל!