אמנם, אתה האדון ואני המשרת
הנושק כפות רגליך המבושמות
אך שער בנפשך: על מי יעלה הכרת
ועל מי יד אלוקים הויה ועושה שמות?

עליך, האדון, בעל ההון והרכוש
אשר לבו גס במשרתו טהר-הלב
עשיר הרוח ועתיר הגוף הכחוש
שבדברי חכמה את נפשו ישובב

31.7.1987