אבוי, ישראל! הלכה חמורה /
והיא כעת בת סוררת ומורה /
והנפשות בשירות התעשוקה /
מייחלות לגאולה החשוקה /
האם דמינו לסדום ועמורה? /

(8.11.2010)