הכל שודדים וגוזלים גזל;
כל אדם, ישר בעיניו עושה.
מגדלי אי-הצדק, זרוע עולמינו;
דרך יָשֵר - אין רואה.

חזק מהחלש לוקח.
עשיר מעני חומס.
נחת זרוע הפכה לנורמה.
רוע ורשע בכל פורס.

בין מגדלי אי-הצדק,
דרכה של התבל מתפתלת.
רשע של תמול נהיה שבעתיים מחר.
הגון וישר נעשה לו עוול.
טהור מידות - גרונו יִחָר.