שלום לך

גלי שלי

את לא ברורה

וכ"כ פגועה

פגיעה

 

כמו ציפור דרור

שנתפסה בידי אדם 

 

ואני לא מצאתי בידי עדינות

 

אני נפרד

לא שואל ולא חוקר

כי כבר אין

פשוט נפרד