--------------------------------           

    

אם רצונך ללכת אז תלך כבר,

אבל ודא שלא בחורף, והיה:

כי רק כלבים משוטטים שבכיכר,

יחממו גופך ולא פיה.

הלא תדע כי מחרשה לעול,

וגז האון לחרישה המחודשת,

באם חשבת נפשך לגאול:

מאחר ומותרות אני דורשת.

אם רצונך ללכת אז תלך כבר,

אבל ודא שלא בחורף זה:

כי רק טיפש בכלוב וכעכבר,

חושב כי מאושר בכך תהיה.

           באם עברת את הסף תבטיח והיה,

           שלא לחזור, כי אז נעלתי כל בריח לצרה.

 

סונטה: לאושר אחר

          7.11.94