ואני חייב להתחדש, להתקדם, לגדוֹל, להתרחב, לגעת

ומשהו תקוּע.
ואתה שואל ונראה שרק כך
ואני רוצה, לא מוכרח


צרה-צרורה צרורה בצורה צר יצירה וצר הצורה צר נורא

"אין צייר כאלוֹקינו"

הייתם אחלה..