ציר חלוד

בין דלת לקיר

חורק על סובב

לא נותן שקט.

 

שקט לא נותן

חלוד הציר

בין הלב

לבין הנחמה.

בין השכל

לרגש

 

הדלת נפתחת

בחריקה בת שנים.

הוא  פורץ

מסנוור. מציף

את אשמורות העיניים

את אשמורות הדעת

יום האמת

מגיע.