חומק מבין אצבעותיי

כערפל

קולך הפך מזמן

לצליל שאינו מוכר.

ובגדיך שהיו זרוקים

על הריצפה

חזרו למקומם הקודם.

 

5/12/2005