בשבילך, בגללך הייתי חוזר בתשובה לידך אני מרגיש משהו שאבד חוזר אליי. תחושה שמפעמת שוב מתגבר על העייפות והיאוש שעטף אותי עדיין מרגיש את שגורם החטא, הריחוק ממנו אבל התחושה הופכת קרובה הרבה יותר אהבה משנה את השורה.