אימי

דמך זורם בדמי

באהבה אותי עוטפת

בידייך הרכות מלטפת

אותך אני כה אוהבת

מפני שלי שם בחרת

חיים הענקת

לך שייך גם שירי

על כי נפשך קשורה בנפשי

ואַת תמיד לצידי,

בעצבותי ובשמחתי .

לאמא

11/11/2003