בס"ד

גבול,

קו יסוד שמגביל,

      שמקביל,          

בין ארץ לשמיים.

והמנוולים שוב,

עברו להם את הגבול,

והשמים נראים קרובים מתמיד,

שחורים שחורים,

אפלים אפלים,

קדושת יהודי בידם,

נפשות טהורות במאורתם,

התוכנית הראשונית של מזימתם.

גבול,

קו יסוד שמגדיר,

שמבהיר,          

מוות או חיים.

פחדנות או תעוזה.

ניצחון או תבוסה,

ועם הנצח

(שלא מפחד מדרך ארוכה)

גבול,

קו יסודי מדוייק,

מאובק,            

וזה לא מספיק,

אל העבר השני הם שולחים את ידם.

קו שמעצים את שזה מכבר הכתים

קו בורר ומברר,

מי אויב,מי חבר,

יסוד מוות או חיים.

קו גבול דק דק,

ותפילות כואבות ובכיות

שרק השמיים אם בכלל

להם הגבול...

 

(יום חטיפת אליהו אשרי הי"ד וגלעד שליט)