צילצולים צילצולים ניגלים סיכונים לפניך,

ואתה כך תשב בחמלה ותכתוב..