הים גדול

לי נדמה שאל צבעו הכחול

אסף לאורך השנים

סיפורים רבים,

מאנשים שמצאו בו מפלט משגרה.

והוא כבר הכל שמע

על רגעי תוגה ושמחות רינה

מבטים סמוקים השייכים לעזות אהבה

גדול הוא העולם,

אך גם הים שאסף לחיקו את סיפורי האדם.

‏ט' חשון תשס"ו ‏11/11/2005