בשקט הזה, כשאני והוא- הם יחד.
בשקט הזה, כשאוויר מתמלא ניחוחות.
מוצאת בלבי גם רצון,
מגלה עמקים ושדות.

ביופי הזה, כשאין סיוטים בתוכנו,
ביופי הזה, כשאינני צוללת רחוק.
יודעת, דבר לא נשאר מאחור,
תובעת, דורשת, אנספור מחשבות.

כי במקום הזה, ברגע שלנו
לא רוצה להביט לאחור.
ברגע הזה, אין בלבי עליך,
עלינו
ואין שום צורך לחוות.