בהנחה

שזה באמת נגמר

שעייפנו מלהלחם

בהנחה

שזה באמת עבר

ושאתה שלם

בהנחה

שזה מאחוריי

ואין עוד מילים בכדי לנחם

בהנחה שאני שקטה

והסערה שעברה בי פגה לאטה

אני מניחה

שדף חדש מתחיל

גם אם כבר מאסתי ליפות הכל

בשיריי הרבים