אני לא יודע את נפשי מרוב אושר.

כן, אני מביט בנפשי, ואני לא יודע אותה -

לא מכיר, לא מזהה.

אני לא קשור לשום נפש מאושרת.

אני רק יודע את נפשי מרוב צער,

ועצבות, וכאב

ורחמים עצמיים.