נגזרו המאורעות

---

את מוחה הזכרונות אהבתי מאז בכל מאודי.

הגיתי בו-

בשבתי ובלכתי, וּבשוֹכְבִּי ובקומי.

אך שאירע רדפני-

קשור בי

על ראשי על לבבי

אורב לי על סף דלתי

ומצודת נפשי מתפוררת אט אט

באבני הרגעים, המראות, הריחות

הדברים הקטנים-

ברק הזכרון.

---

אייחל למוחה הזכרונות,

רק לו אפתח השערים.