שפתיים מדברות, נשמות מתחברות, פנים לא נראות. מדברים עם זכרונות.